Extra inbetalning för att täcka slutlig skatt

Om du har betalat för lite preliminärskatt under 2021 kan du göra en extra inbetalning till ditt skattekonto för att slippa betala kostnadsränta. Kostnadsränta Om du har betalat för lite preliminärskatt under beskattningsåret kan du göra en extra inbetalning till...

Anstånd med skatter och skattefri parkering

Anstånd med skatter och skattefri parkering Fler coronastöd till riksdagen Regeringen har nu presenterat ännu en extra ändringsbudget där finansieringen av ytterliggare anstånd med skatter och avgifter återfinns samt skattefri parkering utanför arbetsgivarens lokaler....

Omställning– och omsättningsstöd – februari 2022

Regeringen har tidigare meddelat att omställningsstödet och omsättningsstödet återinförs för december 2021 (se 21:369) och för januari (se 21:376).Nu meddelar man att det även kommer att gälla för februari 2022. Takbeloppet för omställningsstödet kommer att höjas till...

Fler RUT-tjänster och höjt tak

Regeringen föreslår att RUT-avdraget utvidgas med nya tjänster, samt att det sammanlagda taket för ROT- och ROT-avdraget höjs till 75 000 kr. Taket för ROT-avdrag ska dock ligga kvar på 50 000 kr. RUT-avdraget utvidgas RUT-avdraget har sedan det infördes 2007 i...

Friskvårdsbidraget utökas

Efter Högsta förvaltningsdomstolens dom om hästkörning och skytte meddelar Skatteverket att alla aktiviteter som innehåller ett moment av motion kan omfattas av friskvårdsbidraget. Motion och friskvård En arbetsgivare kan erbjuda sin personal skattefria...

Bolag med 25 000 kr i aktiekapital

Regeringen har nu lämnat det färdiga förslaget som innebär att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag sänks från 50 000 kr till 25 000 kr. Aktiekapital – varför då? Om du driver enskild näringsverksamhet så har du ett personligt betalningsansvar. Det...