Tjänster och priser

Kontakta mig, så pratar vi om vad just ni har för behov inom ekonomi/administration.

et|icon_star|

Löpande bokföring

et|icon_star|

Fakturering

et|icon_star|

Lönehantering

et|icon_star|

Betalningar

et|icon_star|

Pensioner/löneskatt

et|icon_star|

Anläggningsregister

et|icon_star|

Avstämning/ Månadsbokslut

et|icon_star|

Deklarationer

et|icon_star|

Årsbokslut & årsredovisning

et|icon_star|

Likviditetsplanering

et|icon_star|

Avtalshantering

et|icon_star|

Rådgivning

Kontakta oss

et|icon_pin_alt|

Radiovägen 3, 135 48 TYRESÖ

et|icon_phone|

072-006 90 39

et|icon_mail_alt|

info@rattvalredovisning.se