Nyheter

Fler RUT-tjänster och höjt tak

Regeringen föreslår att RUT-avdraget utvidgas med nya tjänster, samt att det sammanlagda taket för ROT- och ROT-avdraget höjs till 75 000 kr. Taket för ROT-avdrag ska dock ligga kvar på 50 000 kr. RUT-avdraget utvidgas RUT-avdraget har sedan det infördes 2007 i...

läs mer

Friskvårdsbidraget utökas

Efter Högsta förvaltningsdomstolens dom om hästkörning och skytte meddelar Skatteverket att alla aktiviteter som innehåller ett moment av motion kan omfattas av friskvårdsbidraget. Motion och friskvård En arbetsgivare kan erbjuda sin personal skattefria...

läs mer

Bolag med 25 000 kr i aktiekapital

Regeringen har nu lämnat det färdiga förslaget som innebär att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag sänks från 50 000 kr till 25 000 kr. Aktiekapital – varför då? Om du driver enskild näringsverksamhet så har du ett personligt betalningsansvar. Det...

läs mer

Ingångsavdrag – lägre arbetsgivaravgifte

Regeringen aviserar i budgetpropositionen ett kommande ingångsavdrag som innebär lägre arbetsgivaravgifter för personer som står långt från arbetsmarknaden. Ingångsavdrag Syftet med ingångsavdraget är att göra det mer attraktivt att anställa personer som inte är...

läs mer

Höjd dröjsmålsränta

Enligt räntelagen får dröjs­målsränta tas ut med högst referensräntan (tidigare diskontot) plus 8 procent­enheter. Efter att referensräntan i flera år varit negativ (-0,5%) har riksbanken nu fastställt referensräntan till 0,0% för perioden 1 juli – 31 december 2019....

läs mer

Karensavdrag ersätter karensdag 2019

by Rattvalredovisning on 30 december, 2018 in Nyheter Karensavdrag ersätter karensdagen i lagen om sjuklön och i vissa fall socialförsäkringsbalken. De nya reglerna innebär att arbetsgivare gör avdrag på sjuklönen motsvarande 20 procent av sjuklönen för en vecka....

läs mer

Kostförmån 2019

Skatteverket har beräknat kostförmånsvärdena för 2019, med 2018 års belopp inom parantes. Frukost 49 kr (47 kr) Lunch eller middag 98 kr (94 kr) Helt fri kost 245 kr (235 kr)

läs mer

Förmånsbeskattning av mobiler och plattor mm

Skatteverket har uppdaterat sitt ställningstagande kring eventuell förmånsbeskattning av privat användning av mobiler, plattor, datorer och routrar och av abonnemang mot fast avgift. Nytt är att abonnemang mot fast avgift ska betraktas som en enda tjänst även om...

läs mer

Entreprenörsansvar för löner

Riksdagen har beslutat att införa ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen från 1 januari 2019. Högtryck i problembransch Det byggs rekordmycket i Sverige och bygg- och anläggningsbranschen går för högtryck. Samtidigt är det en...

läs mer

Redo för GDPR?

Nu är det snart 25 maj och då ska dataskyddsförordningen (GDPR) börja tillämpas. Här kommer en kort genomgång av de viktigaste sakerna att tänka på om ni inte har börjat med företagets GDPR-arbete eller om ni precis har satt igång. GDPR i korthet GDPR handlar i...

läs mer

Ingen körjournal – lätt lastbil gav bilförmån

Ägaren till ett företag förde inte körjournal på företagets lätta lastbil och beskattades därför för bilförmån och drivmedelsförmån. Förmånsvärdet justerades dock då den lätta lastbilen var ett arbetsfordon. Företag som jobbade med mässmontrar Jack jobbade via eget...

läs mer

Bättre försäkringsskydd för nya företagare

Nu har regeringen presenterat förslaget som innebär att nya företagare kommer att få ett bättre försäkringsskydd. Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag För enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag gäller särskilda regler för den...

läs mer

Karensdag blir karensavdrag

Regeringen föreslår att systemet med karensdag ersätts med ett karensavdrag. Karensdag – från flera dagar till någon timme Karensdagen var när den infördes tänkt att vara en arbetsdag lång. Men med dagens regler kan den bli allt från flera dagar till bara någon timme....

läs mer

Personalliggare till fler branscher!

Personalliggare blir verklighet i fler branscher enligt regeringens förslag. De nya medlemmarna i personalliggarfamiljen blir fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet och kropps- och skönhetsvård. Personalliggare – Skatteverkets utredning...

läs mer

Skatteplanering inför nyår

Det är snart nytt år och för dig som vill planera din skatt för beskattningsåret 2018 finns det en hel del att tänka på. Inkomstplanering Om du har möjlighet att påverka din inkomst, kan du tänka på att: om du inte har tagit ut lön ur ditt aktiebolag upp till gränsen...

läs mer

Kontakta oss

et|icon_pin_alt|

Radiovägen 3, 135 48 TYRESÖ

et|icon_phone|

072-006 90 39

et|icon_mail_alt|

info@rattvalredovisning.se