Regeringen har tidigare meddelat att omställningsstödet och omsättningsstödet återinförs för december 2021 (se 21:369) och för januari (se 21:376).Nu meddelar man att det även kommer att gälla för februari 2022.

Takbeloppet för omställningsstödet kommer att höjas till det högsta möjliga enligt EU:s statsstödsregler för den här typen av stöd, vilket är ca 117 miljoner kr. Den nya nivån kommer gälla för stödperioder från och med december 2021.

Precis som tidigare ska omställningsstödet kunna användas av företag som har haft ett omsättningstapp som överstiger 30% jämfört med en referensperiod. Företag kommer kunna få upp till 70 eller 90% av sina icke-täckta fasta kostnader ersatta, beroende på företagets storlek. Som tidigare kommer löner och hyror att vara stödgrundande fasta kostnader.

Förutsättningarna för omsättningsstödet är liksom tidigare bland annat att den enskilde näringsidkaren respektive handelsbolaget under stödperioden förlorat mer än 30% av sin nettoomsättning jämfört med referensperioden.

Regeringen har som en del av förberedelserna redan skickat in en statsstödsansökan till EU-kommissionen. En utökning av omställningsstödet och en höjning av takbeloppet i detta stöd förutsätter att kommissionen godkänner denna ansökan.