Fler RUT-tjänster och höjt tak

Regeringen föreslår att RUT-avdraget utvidgas med nya tjänster, samt att det sammanlagda taket för ROT- och ROT-avdraget höjs till 75 000 kr. Taket för ROT-avdrag ska dock ligga kvar på 50 000 kr. RUT-avdraget utvidgas RUT-avdraget har sedan det infördes 2007 i...

Friskvårdsbidraget utökas

Efter Högsta förvaltningsdomstolens dom om hästkörning och skytte meddelar Skatteverket att alla aktiviteter som innehåller ett moment av motion kan omfattas av friskvårdsbidraget. Motion och friskvård En arbetsgivare kan erbjuda sin personal skattefria...

Bolag med 25 000 kr i aktiekapital

Regeringen har nu lämnat det färdiga förslaget som innebär att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag sänks från 50 000 kr till 25 000 kr. Aktiekapital – varför då? Om du driver enskild näringsverksamhet så har du ett personligt betalningsansvar. Det...

Ingångsavdrag – lägre arbetsgivaravgifte

Regeringen aviserar i budgetpropositionen ett kommande ingångsavdrag som innebär lägre arbetsgivaravgifter för personer som står långt från arbetsmarknaden. Ingångsavdrag Syftet med ingångsavdraget är att göra det mer attraktivt att anställa personer som inte är...

Höjd dröjsmålsränta

Enligt räntelagen får dröjs­målsränta tas ut med högst referensräntan (tidigare diskontot) plus 8 procent­enheter. Efter att referensräntan i flera år varit negativ (-0,5%) har riksbanken nu fastställt referensräntan till 0,0% för perioden 1 juli – 31 december 2019....

Karensavdrag ersätter karensdag 2019

by Rattvalredovisning on 30 december, 2018 in Nyheter Karensavdrag ersätter karensdagen i lagen om sjuklön och i vissa fall socialförsäkringsbalken. De nya reglerna innebär att arbetsgivare gör avdrag på sjuklönen motsvarande 20 procent av sjuklönen för en vecka....