Regeringen aviserar i budgetpropositionen ett kommande ingångsavdrag som innebär lägre arbetsgivaravgifter för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Ingångsavdrag

Syftet med ingångsavdraget är att göra det mer attraktivt att anställa personer som inte är etablerade på arbetsmarknaden eller som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid.

Den nedsatta arbetsgivaravgiften kommer att gälla lön och andra ersättningar upp till 23 500 kr/månad. Ingångsavdraget kommer framför allt att omfatta unga personer som är nya på arbetsmarknaden och saknar högre utbildning, långtidsarbetslösa samt nyanlända med uppehållstillstånd som skyddsbehövande och deras anhöriga.

Endast ålderspensionsavgift – 10,21%

Nedsättningen innebär att arbetsgivaren endast betalar ålderspensionsavgiften på 10,21% istället för fulla arbetsgivaravgifter (31,42%).

Aviseras i budgetpropositionen

Ingångsavdraget aviseras i budgetpropositionen och regeringen kommer under våren 2020 lämna en proposition med förslag till lagändringar. Införandet beräknas minska statens skatteintäkter med totalt 1,67 miljarder kronor 2020.

Ikraftträdande

Reglerna föreslås träda i kraft 1 juli 2020 och tillämpas på löner som betalas ut efter 30 juni 2020.