Karensavdrag ersätter karensdagen i lagen om sjuklön och i vissa fall socialförsäkringsbalken. De nya reglerna innebär att arbetsgivare gör avdrag på sjuklönen motsvarande 20 procent av sjuklönen för en vecka. Reglerna är tänkt att ge samma karens oavsett hur mycket arbetstid det är den dagen som arbetstagaren sjukanmäler sig till arbetsgivaren.

Hur räknar jag ut karensavdrag för mina anställda och mig?

Karensavdraget ska vara 20 procent av genomsnittlig veckoersättning för sjuklön. Genomsnittlig veckoersättningen i form av sjuklön är den sjuklön den anställde beräknas få en kalendervecka. Det gör att om en anställd som går hem och får avdrag för del av arbetsdag första dagen i sjuklöneperioden får ett ytterligare avdrag andra dagen.

Veckoersättningen ska beräknas utifrån arbetstagarens genomsnittliga arbetstid per vecka, t.ex. tjänstgöringsgraden som arbetsgivaren och den anställde kommit överens om i anställningsavtalet eller på annat sätt. Om en deltidsanställd regelbundet arbetar mertid ska det tas med i den genomsnittliga arbetsinkomsten. Antalet timmar ska beräknas per kalendervecka.

Räkna om månadslön till veckolön

(månadslön x 12 månader) / antal veckor per år =  årslön / 52 = lön per vecka

Räkna om månadslön till timlön

(månadslön x 12 månader) / (antal veckor per år x arbetstid per vecka) = årslön / (52 x arbetstid per vecka) = lön per timme

Räkna karensavdrag

20 %  x 80 % x genomsnittlig veckolön = karensavdrag

Räkna sjuklön

80 % av förlorad arbetsinkomst – karensavdrag = sjuklön