Personalliggare blir verklighet i fler branscher enligt regeringens förslag. De nya medlemmarna i personalliggarfamiljen blir fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet och kropps- och skönhetsvård.

Personalliggare – Skatteverkets utredning

Skatteverket har på uppdrag av regeringen utrett möjligheten till att utveckla systemet med personalliggare till att omfatta fler branscher för att motverka svartarbete och social dumpning. Utredningen visade på att några branscher skulle må extra bra av ha personalliggare. Regeringen föreslår därför att dessa branscher ska omfattas av personalliggare från 1 juli 2018.

Personalliggare till dessa branscher

De nya medlemmarna ska följa samma regler som gäller för restaurang-, frisör- och tvätteriverksamhet. För byggbranschen finns däremot vissa regler som inte omfattar övriga branscher. Förslaget är att de nya reglerna ska gälla från 1 juli 2018.

Personalliggare – Fordonsserviceverksamhet
Med fordonsserviceverksamhet menas underhåll och reparationer av motordrivna fordon. Det innebär att arbeten på motorfordon (personbilar, lastbilar och bussar), motorcyklar och mopeder omfattas av reglerna.

Exempel på arbeten som är fordonsserviceverksamhet är reparationer, lackering, glasarbeten, tvätt, rekonditionering, hjulskifte och däckservice.

Personalliggare – Livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet

Här avses partihandel med livsmedel, drycker och tobak. Partihandel handlar det om vid vidareförsäljning av varor till andra än konsumenter samt anskaffning, enklare bearbetning, förpackning, innehav och leverans av varor i samband med sådan verksamhet.

Om det i verksamheten förekommer enklare bearbetning (t ex styckning av köttprodukter) och förpackning, så bör även denna verksamhet ses som en del av grossistverksamheten.

Begreppet vidareförsäljning innebär att producenter och liknande (bönder, slaktare, fiskare, bärplockare och livsmedelstillverkare) inte omfattas av kravet på personalliggare.

Personalliggare – Kropps- och skönhetsvård

Det här handlar om behandling av en persons kropp eller omsorg om en persons yttre, dock inte sådant som normalt utförs av hälso- och sjukvårdspersonal, kirurgiska ingrepp, injektionsbehandlingar och medicinsk betingad fotvård.

Exempel på verksamheter som omfattas är: hårvård (t ex frisör, hårstyling, ögonfransförlängning och rakning), ansiktsbehandlingar, kroppsmålning, benvaxning, hudvård, manikyr, pedikyr, massage, makeup, tandblekning, tatuering, piercing, solarier och solsprayning, massageterapi, bastu och spaanläggningar, osteopati, röstpedagog, bantningsrådgivning, floating, ljusterapi, rosenterapi, healing, astrologi, drömtydning och telepati och därmed jämförbara verksamheter.

”Vanlig” massage som ges av t ex en legitimerad naprapat och tandblekning som utförs av tandläkare/tandhygienister är behandlingar som omfattas av krav på personalliggare. Dock finns en generell regel som innebär att den del som omfattas av krav på personalliggare ska vara mer än ca 25% av den totala verksamheten för att omfattas av kravet. Enligt regeringen är det därför sannolikt att mycket få tandläkare och tandhygienister kommer att beröras av förslaget.

Övriga ändringar

Regeringen vill också ändra så att om andra än enskilda näringsidkare, företagsledare och dennes make och barn under 16 år är verksamma i näringsverksamheten – ska samtliga noteras i personalliggaren. Idag behöver inte näringsidkaren/företagsledaren/make och barn under 16 år noteras (gäller ej byggbranschen).

Man vill också ändra så att man vid blandad verksamhet i samma lokal ska notera samtlig personal i personalliggaren. Inte som idag där enbart de som arbetar i den verksamhet som omfattas av personalliggare ska noteras och de som arbetar i samma lokal. De som idag arbetar i en verksamhet som inte omfattas av personalliggare slipper noteras.

Personalliggare och månadsuppgifter

De nya reglerna om uppgifter på individnivå i skattedeklarationen (månadsuppgifter istället för årliga kontrolluppgifter) förväntas vara till stor nytta för Skatteverket vid kontroll av personalliggare. Detta för att det nu går att stämma av personalliggaren mot månadsuppgifterna när man gör sina kontrollbesök.