Rätt Val Hälsa

Rätt Val Hälsa

Rätt val är en del i min verksamhet, där min vision är att möjliggöra rätt val för barn och ungdomar inom och utom Sverige. Min vision är större , men börjar i liten skala. Nu har stort intresse väckts inom mig när det kommer till hälsa och rätt näring. Kosten är idag näringsfattig och bidrar till sjukdomar och psykisk ohälsa. Detta bidrar sämre förutsättningar att göra rätt val. I andra delar av världen går barn bl.a hungriga till skolan, helt utan näring vilket bidrar med ännu sämre förutsättningar. Maten bidrar också till att de går till skolan. Min tankar går också till våra pensionärer som saknar ett nätverk, hamnat utanför och idag lever som hemlösa. Jag har funderat på det lilla jag kan göra mitt första år som egen företagare. Har nu ändrat mig lite av olika anledningar, men nu kommit till ett beslut.
Årets julklapp har nu gått till:

  • PROJEKT MALAWI – Ett fantastiskt projekt av Elin Dollerup Karlsson på LinkedIn. Ett matpaket för en månad till ett barn i Malawi
  • Giving People – En julkasse till en familj här i Sverige
  • Vid Din Sida – Till våra gamla som lever på gatan

Rätt Val – möjliggör rätt val för fler barn och ungdomar!

Vid frågor, intresse, funderingar eller idéer vänligen skicka ett e-mail till: info@rattvalredvisning.com

Kontakta oss

et|icon_pin_alt|

Radiovägen 3, 135 48 TYRESÖ

et|icon_phone|

07200 690 39

et|icon_mail_alt|

rattval@outlook.com